Watersnood

Alhoewel de Leeuwerikstraat niet direct aan de Maas ligt, liet de rivier de straat niet ongemoeid. De Maas is een typische regenrivier. Het water kan plotseling stijgen en dalen. Rond de jaarwisseling 1925/1926 was er zo'n plotselinge stijging.  Het jaar 1926 werd nog fris en vrolijk ingehaald. Maar enkele uren daarna werd er  binnensijpelend water geconstateerd.

De Nieuwe Venloosche Courant meldt:

Ook Blerick is zeer door de ramp getroffen. Door den zeer hoogen stand der Maas vloeide Nieuwjaarsdag voor het eerst, het water tegen den natuurlijk dijk, Antoniuslaan-Pontanusstraat, om in den nacht en dag van 2 januari er met geweld over te stroomen. Het water stortte zich in het lager gelegen dorpsgedeelte, Gr. Steegstraat, Gr.Molenstraat, Broekstraat, Leeuwerikstraat en aansluitende straten. Op het oogenblik staat het water in sommige van deze straten nog 1,50 meter. Ruw berekend schat men het zgn. boezemwater wat de straten van Blerick vult op 2.000.000 (2 miljoen) kub. Ongeveer 3000 menschen zijn dan ook totaal geïsoleerd en moeten per ponton of zolderschuit van de meest noodige zaken, zooals drinkwater, petroleum enz. worden voorzien. Daar de transformator onder water staat, is deze niet te gebruiken en zoodoende heerscht er 's avonds en 's nachts een Egyptische duisternis. Voor het overwegend deel zijn de bewoners van die huizen gedoemd tot werkeloosheid, welke werkeloosheid nog wordt vergroot doordat de textielmachinefabriek en ijzergieterij van van den Berg eveneens is overstroomd en zeker in de eerste 14 dagen nog niet kan werken. Het ergste is echter dat het water in dit gedeelte slechts zeer langzaam kan dalen, doordat een drietal sluizen welke het straatriolennet met de Maas verbindt, slechts gedeeltelijk in werking kan worden gesteld."

Wat die Egyptische duisternis nu zo speciaal maakte is niet helemaal duidelijk. Maar de bewoners zaten wel een dag of drie in het water... en daarna nog ettelijke dagen in de rommel en "den driet".

 

Opname op de hoek van de Leeuwerikstraat, recht tegenover de buizenfabriek.

Deze opname toont rechts de Leeuwerikstraat en links de oude Smelienboerderij aan de Smelienstraat. Huisnummer 7 van de Leeuwerikstraat, destijds bewoond door de familie van Heukelom, was omgeven door water.

 

In de Leeuwerikstraat stond het water vanaf de "dorpskant" tot ongeveer de kruising met de Parallelstraat. Vrouw Sparidaans, die zo ongeveer op het huidige nummer 32 woonde, zat met een paar varkens op zolder. Maar als we het onderstaande foto bekijken moet dat een beetje voorbarig geweest zijn.

Vanaf links zien we de huidige nummers 43 (daar woonde in 1926 de familie Spoelstra), 41 (familie Kruyssen) en 39 (fam. Peeters)

Zus Schreurs-Hendriks vertelde bij de waterramp in 1993 en 1995 dat het zo'n vaart niet zou lopen. In 1926 had het water op no 51 ook maar tot aan "d'n dörpel" gestaan. Want in die twee jaren vulde de Maas de straten weer. En als het niet de Maas was was het wel de riolering,  want het water spoot door de putdeksels omhoog.Het gaf overlast, het was lastig en voor de mensen waar de kelder onder water liep was het echt vervelend. Maar de verzekering vergoedde de schade en het was ook spannend en verbroederend. De Leeuwerikstratenaren sjouwden met zandzakken en liepen met grote regelmaat naar de hoek Leeuwerikstraat-Gommansstraat om deskundig te kijken en met elkaar te overleggen of het waterpeil nog steeds steeg. Kortom: het viel eigenlijk allemaal wel mee.