Sjoerd de kapper

Sjoerd de kapper , of te wel Sjoerd van der Galiën, woonde op nummer 78.

Hij was een zoon van Meindert van der Galiën en Lies Schreven. Meindert was 17-1-1914 geboren in Akkerwoude. Lies op 15-8-1916 in Venlo.

In 1941 kwamen ze in Venlo wonen. 

Op Leeuwerikstraat 78 woonden toen de meubelmaker Toën Peters en zijn vrouw Maria Janssen. Het echtpaar van Galiën trok bij het kinderloze echtpaar Peters in en verzorgden de beiden tot hun dood. Als dank kregen zij het huis toebedeeld.

Meindert en Lies kregen twee kinderen: Annie en Sjoerd.

Sjoerd werd geboren op 16-1-1948. Hij was kapper van beroep en had in de voorkamer van het pand no 78 een kapsalon ingericht. 

Sjoerd was een zeer bekend figuur in het uitgangsleven. In een krantenartikel werd hij de twistkoning van Blerick genoemd. Heel korte tijd was hij getrouwd, maar het leek alsof hij zijn hele leven bij zijn ouders gewoond had. Zijn vader overleed op 4-6-1989. Zijn moeder op 4-4-1992. 

Iedereen kende Sjoerd en Sjoerd kende iedereen. Maar was in feite een eenzame man.

Op 1 mei 1993 viel hij van de trap in zijn huis. Hij werd pas enkele dagen later gevonden. Hij was pas 45 jaar.