Scherjon

De familie Scherjon woont vanaf 1895 tot nu in de Leeuwerikstraat op  op 55 en 57

 

Herman Hubertus Scherjon wordt op 1 september 1864 geboren in Roermond. Hij is koperslager van beroep en gaat in 1883 werken bij het spoor. In 1893 wordt Herman  rangeerder en in januari 1924 wordt hij eervol ontslagen wegens invaliditeit

Op 7-5-1888 trouwt hij in Venlo met de Johanna Mulleman. Dat trouwen wordt hoog tijd want op 7-8-1888 bevalt Johanna van hun eerste kind, Johannes Hermanus Hubertus. Het echtpaar woont eerst op de Steenstraat in Venlo en verhuist in 1895 naar Blerick. Naar Nieuwborg B315 en dat zou wel eens een plek kunnen zijn waar de Leeuwerikstraat nu is.

Na Johannes Hermanus volgen er nog 17 kinderen. 9 van die kinderen overlijden binnen een jaar na hun geboorte.

 

1902 is een rampjaar voor het gezin.

Het Venloos Nieuwsblad meldt dat jaar op 2 februari:

Een droevig ongeluk trof verleden zondag de familie Scherjon te Blerick. Twee zoontjes, een van 13 en een van 12 jaar, waagden zich op het ijs in de gracht van het fort St. Michiel. Dicht bij de sluis zakten zij er door en beiden verdronken. Een half uur later werden hunne lijken opgehaald.

De twee zoontjes waren de oudste kinderen, Johannes Hermanus en Henricus Hubertus. In augustus van datzelfde jaar stierf bovendien het dochtertje Carina. Een dochter, Elisabeth, werd religieuze, zoals in elk goed katholiek gezin gebruikelijk was. Zij overleed in 1959 in Steijl als zuster Alfonse.

 

In 1914 koopt Herman Hubertus de percelen 5301 en 5195 en dat omvatte een stuk land aan de Leeuwerikstraat van ongeveer 21 are. Op dat perceel staan o.a. een huis, een schop, een tuin en een erf. Herman bouwt en sloopt en verkoopt delen van zijn grond. Maar blijft met zijn gezin wonen op de plek die in 1917 Leeuwerikstraat 31 was en nu Leeuwerikstraat 55.

Herman overlijdt op 14-1-1941, Johanna op 12-10-1940 in Tegelen.

 

De oudste van zijn in leven blijvende zonen is Mathias Hubertus oftewel Math. Die is geboren op 12-6-1892 en trouwt op 30-4-1917 in Tegelen met Dorothea Jentjes. Math en Dorothea krijgen 11 kinderen. En Math begint een steenkolenhandel. In menig huis aan de Leeuwerikstraat lag een voorraad "neutjes veer" die door "de Scher" was geleverd.

 De kinderen Scherjon, van links naar rechts : Mia, Dré, Mien, An, Fons, Netje, Nel, Door, Riek en Jantje

De kinderen van Math en Door :

 • Mia geboren 6-5-1918
 • Dré, geboren 27-10-1919, overleden 14-11-1995
 • Mien, geboren 25-12-1920, overleden 27-11-2002
 • An, geboren 25-12-1920, overleden 28-10-1944
 • Fons, geboren 8-3-1922, overleden 28-10-1944
 • Netje, geboren 6-8-1923, overleden 28-10-1944
 • Nel, geboren 19-11-1925
 • Riek, geboren 22-7-1927, overleden 22-5-2008
 • Door, geboren 22-7-1927
 • Jantje, geboren 1929, overleden 1931

De oorlog ging niet ongemerkt aan het gezin voorbij. Achter het huis was een schuilkelder gegraven waar menigeen zijn toevlucht zocht bij bombardementen. In 1944 verbleven de kinderen in Sevenum omdat het niet veilig was in Blerick. Zaterdag 28 oktober gingen de meisjes even op bezoek bij hun moeder. Het huis werd vol getroffen door een bom. Moeder Scherjon was in de keuken en overleefde het bombardement. Ze werd door de luchtdruk op het puin geslingerd. An, Fons en Netje waren boven en kwamen om.

 

De oudste zoon, Dré, trouwt met To Coenen en neemt de kolenhandel van zijn vader over. Zijn zuster Mien trouwt met een broer van To. Mia trouwt met Gerrit Remmers en gaat op no 59 wonen. Ook de andere kinderen trouwen.

Er komen kleinkinderen en daar genieten de grootouders van.

Hierboven de oude Math en zijn kleinzoon Math.

 

Op 17-10-1967 overlijdt de oude Scher. Zijn vrouw Dorothea overlijdt op 11-6-1968

Dré en To blijven wonen op no 57. Natuurlijk krijgen ze kinderen:

 • Math
 • Jan
 • Toos
 • Nettie
 • Nellie
 • Andrea

Dré zet de kolenhandel voort en als kolen "uit" raken wordt het bedrijf omgevormd tot een transporthandel. De ruimte achter het huis wordt veranderd in een garagepark.

 

Ook de kinderen van Dré en To trouwden. De oudste zoon, Math, woont met zijn gezin op no 59.

Nelke, het zonnetje van de straat, blijft bij haar ouders wonen.

Op 14-11-1995 overlijdt Dré. Nelke overlijdt in 2003.

Toke verhuist in 2015 naar Baarlo.

    

 

 

 

 

<