Moord in Blerick (1913)

In 1913 woonde Martinus of Marinus Sparidaans in Leeuwerikstraat. Bij benadering op de plek waar nu nr. 32 staat.

Marinus was op 18-5-1872 geboren in Tilburg. Hij was bankwerker van beroep en werkt bij het spoor als wagenlichter. Daarom kwam hij in januari 1893 ook naar Blerick. Hier was immers een werkplaats. Marinus werkte er 10 uur per dag, 6 dagen per week en verdiende 14 cent.In 1893 trouwde hij met Wilhelmina Hendrikx. Het gezin kreeg 12 kinderen, waarvan er 6 als baby overleden.

 

En dan lezen we op 24 december 1913 in de Venloose Courant het volgende verhaal:

Moord te Blerick

Hedennacht te ongeveer 2 uur werd de marechaussee te Venlo verwittigd, dat er aan de Nieuwborgstraat te Blerick een man met een mes was gestoken en vervolgens in eene woning was binnengedragen.

Onmiddellijk spoedde zich de wachtmeester, een brigadier en drie marechaussees naar de plaats waar de daad zou hebben plaats gehad. De gestokene, zekere Sparidaans, wonende aan de Leeuwerikstraat, was reeds in eene naburige woning binnen gedragen, doch alvorens binnengedragen te zijn was hij reeds overleden. Eene snijwonde van circa 5 cm breedte in de linkerdij had de slagader doorgesneden, waardoor de getroffene na eenige oogenblikken een lijk was. De veldwachter Simons uit Blerick, die het eerst aanwezig was, hield alle personen die bij den strijd tegenwoordig waren geweest bij elkaar. Twee verdachten zekere Houben en zekere Hendriks werden gearresteeerd en naar de marechausseekazerne te Venlo overgebracht.

In verband met deze moord werd ons het volgende medegedeeld:

Eenige tijd voordat de moord plaats had ontstond ruzie tusschen de beide verdachten Houben en Hendriks. Deze ruzie was van geringe beteekenis. De ruziestokers werden vaneen gehouden door een zekere J. Lenders. Nadien vertrok J.L. waarna de woordenwisseling door H en H werd voortgezet. De verslagene Sp. kwam nu tusschenbeide. J.L. was met zekere L. een tiental meters van de vechtenden verwijderd, toen de verslagene met waggelende gang op hem toekwam. L. zeide tegen den verslagene “maak nu geen flauwe kul”, waarop Sp. neerviel. L. vermoedde aanstonds iets ernstigs, voelde den pols en bemerkte dat deze reeds ophield te kloppen. Onmiddellijk werden de politie en geneeskundige hulp ingeroepen. De dokters Janknecht en van der Weijden konden niets dan den dood constateeren.

De verslagene, alsmede de verdachten zijn allen gehuwd en vaders van groote gezinnen. Zij hadden in den avond als lid van de Fanfare der Centrale Werkplaats, het gekozen lid der Provinciale Staten eene serenade gebracht.

Het Parket in Roermond is verwittigd. Het lijk werd bij de Eerw. Zusters te Blerick ondergebracht.

 

Het Rotterdamsch Nieuwsblad meldt op 30-12-1913:

De moord had plaats om 1 uur 's nachts. De getroffene heet Sparidaans. Als verdachten werden aangehouden zekere Houben en Hendriks. Ze werden woensdag door het gerecht gehoord. Vrijdag is Houben naar Roermond overgebracht, terwijl Hendriks op vrije voeten is gesteld. De verslagene en de verdachte waren beiden werkzaam aan de Centrale Werkplaats. Reeds vroeg in den avond had Houben met Hendriks ruzie gehad, doch het kwam niet tot vechten, totdat de ruziemakers, nadat zij op straat waren gekomen, den woordentwist voortzetten. Plotsch bevond Sparidaans zich tusschen de rwee ruziemakers en eenige oogenblikken later zakte hij ineen. De in de buurt zich bevindende L. meende dat S. uit de grap in de sneeuw ging liggen. Hij trachtte hem op te helpen doch bemerkte aldra dat zijn gelaatskleur verbleekte en dat de pols niet meer klopte. Houben hielp het slachtoffer nog met het hoofd vasthouden en in een naburig huis brengen. Onmiddellijk was geneeskundige hulp ter plaatse, doch het mocht niet meer baten. Den getroffene waren in de linkerdij twee slagaders doorgesneden, waardoor de dood weldra intrad. De verdachte en de verslagene zijn beiden gehuwd en vaders van 6 kinderen. De verslagene had bij de serenade welke men het nieuw gekozen lid der Provinciale Staten 's avonds gebracht had de trom gedragen, terwijl de verdachte meegespeeld had als lid der Fanfare van de Centrale Werkplaats. Houben blijft alle schuld ontkennen.

 

En via Ernest Rijs komen we te weten wat de pastoor van de parochie over het overlijden van deze bewoner van de Leeuwerikstraat schreef:

24 December 1913 (de 40ste volwassen overledene in 1913)

Martinus Sparridaans, man van Wilhelmina Hendriks, geboren in Tilburg 19 Mei 1872, overleden in de Heer

Willende twee vechterbazen scheiden, kreeg hij onverwachts een messteek in de lies, waardoor een slagader doorgesneden werd en was binnen twee minuten een lijk.

 

Op 7 februari 1914 lezen we in het Rotterdamsch nieuwsblad: ‘

Het OM bij de rechtbank te Roermond heeft tegen R.H.H., arbeider bij de Staatsspoor te Blerick wegens mishandeling met doodelijk gevolg op M.Sparidaans, arbeider aldaar, 2 jaar gevangenisstraf geëischt.’

 

Arme Wilhelmina... weduwe worden op kerstavond, achterblijven met 6 kinderen waarvan de oudste 17 en de jongste 1 jaar was. En ze was op dat moment ook nog zwanger want op 27-7-1914 werd haar zoon Marinus Wilhelmus geboren. Hij overleed op 1-1-1915.

Ze bleef in het huis wonen, met de kinderen :

  • Antonius Theodoor (Toën), geb. 27-11-1896, ijzermaker
  • Petrus Henricus, geb. 17-4-1899, ijzermaker, gehuwd met Theodora Backus, overleden 18-12-1966 te Venlo
  • Johanna Hendrica, geb. 24-1-1902
  • Maria Elisabeth (Mia), geb. 3-1-1906, gehuwd met Kees Oldenkotte, overleden 4-6-1995 te Venlo
  • Norberta Maria, (Bertha) geb. 26-06-1909, gehuwd met Breur Schmitz, overleden 23-12-1996 te Venlo
  • Marinus, (Rinus) geb. 20-5-1912, kernmaker, gehuwd met Gon Janssen, overleden 9-7-1991 te Venlo

Dochter Johanna trouwt in 1921 met Peter van der Wouw en woont met haar gezin tot 1923 bij Wilhelmina in.

En Toën trouwt met Johanna Tiggelers en laat in 1926 een huis bouwen naast zijn moeder ( no 34). Hij overlijdt op 1-12-1969 te Venlo.

 

Van de weduwe Sparidaans is verder bekend dat zij tijdens de watersnood van 1926 hoog en droog op zolder zat... met een paar varkens. Ze overleed op 18-8-1932, 60 jaar oud.