Korsten

De familie Korsten woonde van 1907 tot 1991 op de  nummers 45, 60, 62 en 64

 

Op 11 maart 1872 werd in Baarlo Henricus Cornelis Korsten geboren. Henricus, oftewel Hadje, was bankwerker en kwam op 8 februari 1898 in dienst van Staatsspoorwegen. Eerst als hulp-wagenbankwerker voor het loon van 11 cent per dag. Hij bleef tot 1926 in dienst als bankwerker. Toen was zijn dagloon gestegen naar 73 cent en ging hij met pensioen.

Op 27-4-1900 trouwde hij in Maasbree met Johanna Elisabeth Cordang.

 

Het echtpaar krijgt de volgende kinderen:

  • Louis, geboren 27-1-1901, overleden 7-1-1979, gehuwd met Anna Cuypers
  • An, geboren 17-12-1901, overleden 25-9-1990,religieuze
  • Tonnie, geboren 15-12-1904, overleden 9-5-1968, gehuwd met Frans Hendrikx
  • Sjraar, geboren 4-3-1906, overleden 22-5-1986, gehuwd met Vera Sprengel
  • Jeu, geboren 23-2-1908, overleden 14-10-1982, gehuwd met Marieke Verberkt
  • Sef, geboren 8-2-1910, overleden met 15-8-1978, gehuwd met 1 Catharina Aussems en 2. Maria Houben
  • Baan, geboren 17-11-1911, overleden 18-4-1961, gehuwd met Sybilla Lehnen
  • Piet, geboren 16-2-1916, overleden 21-5-1991, gehuwd met Netje Janssen
  • NN, levensloos kind, 25-3-1915
  • Lodewijk, geboren 22-12-1918, overleden 16-4-1919

In het adresboek van 1906 vinden we Henri Corsten (met een C!) vermeld, wonende Nieuwborg 362c. Dat kan de Leeuwerikstraat geweest zijn, want die naam werd toen nog niet gebruikt. Volgens het kadaster kocht hij in 1907 het perceel 185 van Mathijs Janssen en bouwde hij daar in dat zelfde jaar een huis op. En dat is waarschijnlijk het oorspronkelijk woonhuis. ( voor perceel 185 zie De vroege ontwikkeling, minuutplan)

Johanna Cordang was een dochter van Gerardus Cordang, een herbergier . En die Gerardus had in 1876 al huis en grond in de Smelienkamp, aan het begin van de straat. Overigens woonde ook een broer van Johanna, Johannes, van 1916-1920 op de Leeuwerikstraat, zo ongeveer waar het huidige nr 64 is.

Het gezin Korsten Cordang woonde op de hoek van de Leeuwerikstraat-Parallelstraat. In 1936 was dit nummer 33, in de zestiger jaren no 45 ( toen woonde de familie Jacobs in dat huis) en nu is dat pand afgebroken.

 

Hadje was kerkmeester van de Lambertusparochie. De kerkmeester was verantwoordelijk voor het dagelijks financieel beheer van de kerk. Hadje had ook een flinke lap grond aan de andere kant van de straat, en daar bouwde hij in 1932 drie huizen met een tuin en een flinke bergplaats op.

 

Bovenstaande foto werd gemaakt in 1950 bij het gouden huwelijk.

 

Johanna Cordang overleed op 21-4-1954 op 79 jarige leeftijd. Hadje overleed op 22-10-1958. Hij werd 86 jaar.

Drie kinderen bleven na hun huwelijk in de Leeuwerikstraat wonen:

Sjraar Korsten, geboren 4-3-1906, werd kolenboer en trouwde met Vera Spengel oftewel tante Wer.

Sjraar reed met paard en wagen door Blerick om kolen te bezorgen.  Ze kregen drie kinderen : Roos, Bep en Hay. Het gezin woonde op no 64. Sjraar overleed op 23-5-1986. Tante Wer, een klein vrouwtje dat lekker kon babbelen, bleef jarenlang in het huis wonen en overleed in 2001 in verzorgingstehuis de Wietel in Panningen.

 

Sef Korsten , geboren 8-2-1910, werd aannemer en trouwde met Catharina Aussems, tante To. Het echtpaar woonde eerst op de bovenverdieping van de familie Franssen, op de hoek Leeuwerik-straat /Ottostraat en verhuisde later naar no 62. In de vijftiger jaren verhuisde het gezin naar no 60. Ze kregen 6 kinderen : Hay, Lies, Loek, Gytta, Marjan en Toos. Ze staan hieronder afgebeeld.

 

Sef had in de 50-er jaren een telefoon en dat was toen heel wat!  Als er iemand op het punt stond om te bevallen werd de achterdeur opengelaten zodat er als het nodig was meteen gebeld kon worden.

Op 19-1-1963 overleed To. Sef hertrouwde met Maria Houben. Hij overleed op 15-8-1978

 

Piet Korsten, geboren 16-2-1916, was de jongste overlevende zoon van Hadje en Johanna. Een man met een droge humor. Als puber vertelde hij de meisjes dat ze voor drie kersenpitten iets moois konden zijn en ontblootte dan zijn borst. Ik heb hem zijn beklach horen doen over de bezorging van de krant. En dat was : ik wil alleen maar even informeren, heb ik nu een ochtendblad of een avondblad?

Piet ging in de brandstoffenhandel. Hij trouwde met Netje Janssen uit Kessel. Het echtpaar woonde eerst bij de ouders van Piet in en verhuisde in 1958 naar no 62. Ze kregen 7 kinderen : Mariet, Elly, Hay, Petra, Math, Jos en Urs.

Piet overleed op 21-5-1991.