Hendriks (Schreurs)

 

Op 5-9-1855 wordt Graad Hendriks geboren in Groesbeek. Op 6-5-1884 trouwt hij daar met Johanna Kamps. Graad wordt remmer bij de Staatsspoorwegen en wordt in 1886 overgeplaatst naar Venlo.

 

 

Het echtpaar krijgt 5 kinderen:

 • Door, geboren 18-3-1885 in Groesbeek
 • Anna Maria, geboren en overleden in 1886
 • Graad 23-9-1888 in Venlo. Graad wordt kelner en verhuist naar Venlo. Overleden 15-1-1972 in Horst
 • Cornelis 23-9-1889 in  Venlo. Cornelis wordt mijnbeambte en verhuist naar Terwinselen. Hij trouwt met Leen Nas en overlijdt in 1954
 • Handrie, geboren 27-1-1892

 Volgens de verhalen wint Graad rond 1905 de Staatsloterij. Met dat geld koopt hij in 1907 het perceel 5161 op de Smelienkamp. Dat was een huis, tuin en een flinke lap grond. Het huis was het huidige nummer 43, de grond omvatte het hele stuk tot en met de Kleierkas.

Door trouwt met Graad Spoelstra en gaat in de Parallelstraat wonen. Handrie trouwt in 1913 met Netje Lankes. Zij trekken in bij vader Gradus en moeder Johanna en krijgen daar 4 kinderen:

 • Graadje, geboren in 1913 en overleden in 1914
 • Wiel, geboren 19-6-1915
 • Zus , geboren 11-11-1917
 • Piet, geboren 30-9-1919

 Huis no 43 zag er destijds bijna hetzelfde uit als nu.

In 1924 overlijdt moeder Johanna. Handrie koopt dan het huis no 51 en verhuist daarheen met zijn gezin.

 

Door en Graad Spoelstra trekken bij vader Graad in op no 43.

Het echtpaar Spoelstra heeft dan al 6 kinderen:

 • Bernard, geboren 26-10-1910. Bernard wordt technisch tekenaar. Hij trouwt met Anneke Roncken en overlijdt in 1965
 • Graad, geboren 16-9-1913. Graad krijgt een goede baan bij de Nedinsko. Maar na een ernstig motorongeluk kan hij niet meer functioneren.
 • Annie, geboren 14-9-1915. Annie trouwt en verhuist naar Zuid-Limburg
 • Sef, geboren 9-1-1917 . Ook Sef trouwt en verhuist naar Den Haag
 • Tonnie, geboren 29-12-1919
 • Rietje, die jong overlijdt.

Door, bijgenaamd "'t ruuëske van de parochie" vanwege haar goede werken, overlijdt in 1957. Graad Spoelstra blijft met dochter Tonnie wonen op no 43 tot hij in 1971 overlijdt. Enkele jaren later kan Tonnie de stemmen die ze voortdurend hoort niet meer verdragen en maakt ze een eind aan haar leven.

 

Vader Graad vindt het toch wat druk in huis en trekt in 1926 bij Handrie op no.51. Hij overlijdt daar in 1936.

Handrie Hendriks werkt in de buizenfabriek en bij zaadhandel Beek. Maar hij is veel ziek en om nevenverdiensten te hebben begint Netje al rond 1924 een kruidenierswinkeltje.

 Op no 51 wordt nog een kind geboren : Corrie, geboren 30-6-1926.

 Corrie met pop, Netje rechts. Voor de winkel.

 

 Het gezin Hendriks-Lankes in 1938. Van links naar rechts : Zus, Handrie, Corrie, Piet, Netje en Wiel

De oorlog gaat niet ongemerkt aan het gezin voorbij : Zoon Wiel, die intussen getrouwd is met Dina van Erven, komt samen met zijn zoontje Henkie om in 1944. Piet wordt machinist en trouwt met Nellie van Avesaath. Ze gaan wonen in de Averbodestraat. Piet overlijdt in

Zus, die eigenlijk Marietje heet, trouwt in 1950 met Jeer Schreurs. Omdat er in die tijd woningnood is trekt het paar in bij Handrie en Netje. Datzelfde  doen Corrie en Jeu Notermans die in 1954 trouwen. Het wordt druk op Leeuwerikstraat 51. Want natuurlijk komen er bij beide echtparen kinderen. Zus en Jeer krijgen Net, Henk en Geert. Corrie en Jeu krijgen Joep en Dorien. En Netje blijft de scepter zwaaien over haar winkel. Daarin bijgestaan door Zus, die als ze gaat trouwen haar werk bij V&D moet opzeggen. Want het was destijds not done dat gehuwde vrouwen werkten.

De kleinkinderen : achterste rij: Joep en Net. Onderste rij: Henk, Geert en Dorien

In 1963 verhuist Corrie met haar gezin naar de Wilgenstraat. Netje wordt ziek en overlijdt in 1965. Zus heeft dan de winkel al overgenomen. Handrie houdt zich bezig met zijn thuis en mag graag een pilsje gaan drinken bij Wieske Nabben en later bij To Hanssen. Hij overlijdt in 1970.

 Het gezin Schreurs-Hendriks in 1965. Pierre Schreurs en Zus Hendriks. Geert , Net en Henk

 Dan wordt het stiller in het huis. Henk en Geert trouwen. Henk blijft in Blerick wonen en Geert verhuist naar Meerssen. En als Jeer in 1990 overlijdt wonen alleen Zus en Net nog op no 51. Zus drijft haar winkel met verve en viert het 80 jarig bestaan van "de zaak" uitbundig. Maar is ook herhaaldelijk het slachtoffer van diefstal en zelfs overvallen. Ze bekijkt dat zelf met humor. Als de politie weer eens voor de deur staat"na een aangifte zegt ze  "dat is wel goed voor de klandizie want morgen komt iedereen vragen wat er was".

In 2005, ze is dan 88 jaar, moet ze haar winkel om gezondheidsredenen sluiten. Dat gaat haar aan het hart. In januari 2009 overlijdt ze. Net woont nog in het huis.

Corrie, die in 2000 weduwe wordt, overlijdt in 2014.