De vroege ontwikkeling

In den beginne.... In den beginne was er alleen maar bos en hei. En dat bleef tot rond 1900. Maar de contouren van de straat zijn wel zichtbaar op een kaart uit de Gelderland bibliotheek (ongeveer 1850) en op het minuutplan (1832)

(klik op een afbeelding om ze te vergroten)
 

Op de eerste kaart zien we de gebieden Smelienkamp en Op de Smelien. Maar ook de Meesenkamp en de Nieuwborg. Allemaal namen die nu nog in de omgeving voorkomen.  Rechts loopt de Veestraat. Die naam was in 1917 al veranderd in Broekstraat, en werd na de samenvoeging van Blerick met Venlo de Pepijnstraat. Er is amper een huis te zien....

 
 
Deze kaart is het minuutplan. De eerste oorspronkelijke versie van de kadastrale kaarten. De rode lijn is bij benadering de huidige Leeuwerikstraat. Smelienkamp is hier beperkt tot perceel 184 en op de Smelien ligt er tegenover op perceel 2238.

In 1889 komt de werkplaats van het spoor in Blerick. Dat betekent een impuls voor de economie. Maar ook : aanvoer van personeel uit alle windstreken. Die mensen moeten gehuisvest worden en dan natuurlijk het liefst zo dicht mogelijk bij het werk. Langzaam maar zeker komen er steeds meer woningen, eerst aan de Pepijnstraat, dan ook aan de Leeuwerikstraat.

Deze kaart is een detail van de rivierenkaart van rond 1900. De pijltjes geven de Leeuwerikstraat aan. Er liggen zowaar een stuk of 6 gebouwen aan. De Veestraat is meer bebouwd. Op de kaart staat ook de societeit Burgerlust vermeld en het koffiehuis aan het station. En Smelenkamp en Op de Smelen zijn de i kwijtgeraakt.... Zo rond 1910 wordt de Leeuwerikstraat een straat. Alhoewel straat... het was in feite een zandweg met wat huizen. Met hier en daar een petroleumlamp. De gemeente hecht er aan de straat op te knappen. In de raadsvergadering van 1913 geeft dat nogal wat commotie. Wethouder Lenssen zegt "dat hij het werk zooals het thans in de Leeuwerikstraat wordt uitgevoerd niet langer kan aanzien". Zand en kiezel worden af en aangevoerd en er wordt gerommeld met trottoirbanden. De ingezetenen zullen bezwijken onder de belastingdruk. Maar de voorzitter heeft juist vernomen dat die ingezetenen wel blij zijn. Ze hebben al langer verzocht om riolering en trottoirs. En dat de kosten wat uit de hand lopen heeft mede te maken met het droge warme weer. Uiteindelijk worden de werkzaamheden aan de straat voortgezet: er komen trottoirbanden met goten. Tenminste, daar waar huizen staan. De riolering komt er ook, maar pas in 1914. Dat gaat de kapitale som van 3000 gulden kosten. Dit is een detail van een kaart die gemaakt is ivm de aanleg van gas (rond 1913). Op de gaskaart is de straat met kruisjes aangegeven en er zijn al weer wat meer woningen aan die straat te zien.   En op deze kaart uit 1930 is het al behoorlijk druk. Er zijn woningen te herkennen die er nu nog zijn. Smelenkamp was dus het blok dat nu begrenst wordt door (nu) Leeuwerikstraat, Ottostraat, Blariacumstraat en Parallelstraat. De contouren van het huizencomplex aan de Blariacumstraat (tegenover de Vijfsprong) zijn al zichtbaar. Op de Smelen was het blok dat begrensd werd door Leeuwerikstraat, Fort St. Michielstraat, Pepijnstraat (vroeger Broekstraat). En die Pepijnstraat was al goed volgebouwd. In 1931 is er weer stront aan de knikker met de riolering. Dhr. A van Heukelom verzoekt de gemeente om schadevergoeding van 25,78 ( zijnde de straatbelasting). Dit " wegens het onder water loopen van zijn eigendommen aan de Leeuwerikstraat, te gevolge van den hevige regenval en onvoldoende werking der rioleering daar terplaatse waardoor zijn oogst totaal is mislukt". De Raad vindt het absurd om de gemeente aansprakelijk te stellen voor "natuurrampen" en wijst het verzoek af. In dezelfde vergadering komt ook een verzoek van meerdere inwoners van de Leeuwerikstraat zij geven te kennen dat "bij eenigszins abnormalen regenval overstrooming plaats vindt, ten gevolge waarvan al het rioolvuil door hunne wooningen drijft". Maar de Raad wil eerst het Pastoorstraatje rioleren en pas daarna de Leeuwerikstraat....