Bruggeman

De familie Bruggeman woonde vanaf 1919 tot 2008 in de Leeuwerikstraat.


Herman Bruggeman werd op 3-12-1884 geboren in Olst. In 1906 werd hij hulpbankwerker bij de Staatsspoorwegen in Blerick, waar hij 12 cent verdiende. In 1907 werd hij bankwerker in vaste dienst. In 1910 steeg zijn loon tot 15 cent en op 13 mei 1911 trouwde hij in Brummen met Hendrica Busser. Maar dat geluk was maar van korte duur want op Hendrica overleed op 16-7-1913. Gelukkig ontmoette hij een nieuwe liefde: Henriette Receveur (geboren 15-3-1889 in Venlo). Ze trouwden op 1 mei 1916 in Venlo. Toen was de bezoldiging van Herman gestegen tot 22 cent. Het echtpaar woonde eerst in de Spoorstraat (nu Fort st. Michielstraat). Daar kregen ze hun eerste zoon, Clim, geboren op 5-2-1917. Twee jaar later, in 1919 dus, verhuisde het gezin naar de Leeuwerikstraat (huidig nummer 66).

 

Het echtpaar kreeg nog meer kinderen:

• Gerrit geboren mei 1922, overleden november 1922
• Sjen, geboren 29-10-1923, overleden 12-04-1945
• Toos, geboren 18-7-1925, overleden 19-03-2010
• Martha, geboren 19-12-1928
• Annie, geboren 16-8-1930

In 1926 werd Herman ploegbaas en zijn loon steeg tot 87 cent. Maar in 1938 werd hij eervol, niet op eigen verzoek, ontslagen wegens invaliditeit. Henriette gaf o.a. naailes aan de meisjes uit Leeuwerikstraat. Zus Schreurs-Hendriks vertelde daar nog over.

 

Sjen Bruggeman werd tijdens de tweede wereldoorlog als dwangarbeider te werk gesteld in Schwerin en kwam daar om bij het bombardement op 12 april 1945.

Henriette overleed op 7-11-1961.

Herman bleef met dochter Martha wonen op nr. 66. In 1979 verhuisde hij naar Onder de Wieën.

 

Toen Herman 100 jaar werd verscheen het volgende artikel in de de Limburgse krant ( 30-11-1984):

H. Bruggeman: ondanks werkafkeuring toch 100

"Eigenlijk weet ik zelf niet goed waarom ik vijftig jaar geleden voor werken ben afgekeurd. Het kan niet vanwege mijn gezondheid zijn geweest, want dan was ik nooit 100 jaar geworden." Blerickenaar Herman Bruggeman viert maandag zijn honderdste verjaardag. Zijn jeugd heeft hij in Overijsel doorgebracht. Toen hij drie was, stierf zijn vader. "Mijn moeder bleef zitten met zeven kinderen en een pensioentje van zestig gulden in de drie maanden. Maar we hebben ons toen toch goed kunnen redden." Bruggeman, die op zijn twaalfde in een machinefabriek begon met werken, kwam begin deze eeuw naar Blerick. Wijzend naar een ingelijst document aan de muur - "mijn acte van aanstelling"- vertelt Bruggeman hoe hij als bankwerker bij de Staatsspoorwegen in dienst kwam. "Ik heb mezelf opgewerkt tot bankwerker. De ambachtsschool had je toen nog niet. Daarna heb ik nog allerlei andere baantjes gehad bij het spoor". Na een ongeluk met een lasapparaat waarbij Bruggeman ernstige brandwonden opliep, werd hij- zo vertelt een van zijn vier kinderen- arbeidsongeschikt verklaard Vanaf die tijd hield hij zich vooral bezig met tuinieren. Bruggeman woont sinds 1978 in bejaardenhuis Onder de Wieën in Blerick. Daar wordt zijn honderdste verjaardag maandag gevierd met een mis in de recreatiezaal om 10.30 uur. 's Middags wordt het feest in besloten kring voortgezet."

 

 

Op 7-1-1985 overleed Herman Bruggeman. Martha bleef in de Leeuwerikstraat wonen en verhuisde in 2008 naar de Ruijsdonk.